Obchodní podmínky


I. Všeobecné informace


II. Pojmy a jejich definice


III. Registrace


IV. Úpravy a evidence odměn


V. Smlouva o poskytování Služby a její uzavření


VI. Bonusy na portálu Shopnito.cz


VII. Ukončení smlouvy


VIII. Ochrana osobních údajů


IX. Závěrečná ustanovení